Recreatieleiders Cursus

Doelstelling
De deelnemer is in staat om een kwalitatief goed animatieprogramma te ontwikkelen en dit in teamverband uit te voeren. De deelnemer heeft daarbij een leidinggevende rol en voldoet aan het recreatieleiders competentieprofiel.

Doelgroep
Deze animatiecursus is geschikt voor recreatieleiders, dan wel recreatieleiders in spé. Dit betekent dat zij (als seizoenskracht) werkzaam zijn bij een recreatiebedrijf en daar verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van het recreatieprogramma.

Cursusonderdelen

 • Programmeren
 • Kwaliteit in de uitvoering
 • Creëren van een veilig leer- en werkklimaat
 • Randvoorwaarden opstellen en bewaken
 • Kernkwaliteiten
 • Samenwerken
 • Publiciteit en pr
 • Leiding geven
 • Evalueren
 • Conflicthantering
 • Omgang met gasten en pittig publiek


Diploma

Deelnemers ontvangen bij een voldoende beoordeling op de gestelde competenties een diploma.

Cursusduur
6 dagdelen

Prijs open inschrijving
De kosten voor deze cursus bedragen € 750,00 per deelnemer.
Inclusief 2 overnachtingen, maaltijden, cursusmateriaal. Exclusief BTW.
Neem even contact met ons op voor de trainingsdata.